Stuurgroep

Avansa regio Brugge


Avansa regio Brugge programmeert een aanbod niet-formele educatie en is betrokken in projecten, met actoren uit vele sectoren en werksoorten. Avansa is bij uitstek een netwerkorganisatie en werkt samen met gelijkgestemde organisaties in de regio Brugge.


Het focust op vijf speerpunten: diversiteit, duurzaamheid, achtergestelde groepen, e-inclusie en cultuur.


Contactpersoon: Hilde Demuynck

hilde.demuynck@avansa-brugge.be


Hilde is educatief medewerkster bij Avansa regio Brugge.


Ze heeft specifieke interesse in alles wat met de maatschappelijke positie van vrouwen te maken heeft. Daarnaast droomt ze van een zorgzame samenleving en is ze sterk betrokken bij het thema armoede en alles wat dit met zich meebrengt.

Diversiteitsdienst Stad Brugge


De diversiteitsdienst streeft naar:


 • Een toegankelijke stad voor iedereen
 • Gelijke kansen voor allen
 • Samenleven in diversiteit stimuleren


Contactpersoon: Babet Brilleman

babet.brilleman@brugge.be


Babet probeert signalen en knelpunten aangaande meisjes en vrouwen op te vangen. Ze pakt die zoveel mogelijk aan via projecten, campagnes en beleidsbeïnvloeding. Projecten binnen de stad die vrije tijd en andere rechten ontsluiten voor vrouwen geeft ze ook graag de nodige ondersteuning.

Project Miriam Brugge


Miriam is een 3-jarig project in de schoot van het OCMW. Het richt zich op alleenstaande moeders (in brede zin) in een kwetsbare positie in Brugge.


Naast individuele begeleiding op verschillende levensdomeinen (opvoeding, huisvesting, vrije tijd, mobiliteit, administratie, werk, financiën, ...) is er een groep voor mama's met kindjes tussen 0 en 3 jaar en een groep voor mama's met kindjes tussen 4 en 12 jaar. Er worden uitstapjes en speelmomenten georganiseerd, maar ook vormingen of uitwisselingsmomenten enkel voor de mama's (met kinderopvang indien nodig).


Ben je, of ken je een jonge mama die denkt in aanmerking te komen voor dit project, neem dan zeker contact op.


Contactpersonen:

Ila Susaeva (0- tot 3-jarigen)

ila.susaeva@ocmw-brugge.be

Lieselot Goethals (4- tot 12-jarigen)

lieselot.goethals@ocmw-brugge.be


Ila (rechts op de foto) begeleidt de mama's met de allerkleinsten, terwijl Lieselot (links) instaat voor de groep van mama's met kindjes tussen de 4 en 12 jaar. Met hun enthousiasme, warme aandacht en kennis zetten zij zich in voor dit project.

FEMMA Wereldvrouwen


Bij Femma geloven we in de kracht van verbinding. Het versterken van het sociale weefsel is onze missie. Onze vrouwennetwerken zijn plekken waar vrouwen zichzelf kunnen zijn en kracht putten uit de verbinding met elkaar. Zo staan we sterker in de wereld.


Inclusie is de drijvende kracht achter alles wat we doen. Samen streven we naar een wereld waarin diversiteit als een kans wordt gezien, waar verbinding en inclusie de kern vormen van onze inzet voor een betere samenleving.


Contactpersonen:

Ilse De Ruytter

ilse.deruytter@femma.be

Riet Delbaere

riet.delbaere@femma.be


Zij zijn groepscoaches en doen vrijwilligerswerk in de regio Brugge. Ze hebben een groot hart voor alle vrouwen en geloven in de kracht van vrouwen samen.

vzw Taranta


Vzw Taranta staat voor "iedereen aan boord". In woonboot Taranta, aan de molen bij de Dampoort in Brugge willen we:

 • bruggen bouwen
 • samen integreren, samen divers zijn
 • een open mindset, ontmoeting en verbinding stimuleren
 • laagdrempelige activiteiten organiseren (op basis van een vrije bijdrage)

Contactpersoon: Kathleen Nuelant

contact@vzwtaranta.comTahmina Ziai


Tahmina Ziai is een jonge Afghaanse vrouw. Ze woont al vijftien jaar in België. Ze werkt graag mee aan projecten die vrouwen helpen om zich hier thuis te voelen. Ze is vrijwilliger bij verschillende organisaties (CAW, Taranta, Avansa, ...) en heeft ook haar schouders gezet onder het project 'Wij Vrouwen Samen'. Samen met haar vriendin Mashal richtte ze onlangs Watan op. Watan is een Afghaanse vereniging die streeft naar behoud en promotie van de Afghaanse cultuur en naar empowerment voor vrouwen.  Je vind de Watan Community Brugge op Facebook en Instagram.


tahminaziai0@gmail.comHabiba Kerouach


Habiba is toeleider in diversiteit voor de stad Brugge. Toeleiders in diversiteit zijn brugfiguren. Zij helpen mensen die nieuw zijn en soms de Nederlandse taal nog niet helemaal kennen.

 • uitleg geven over diensten
 • helpen bij vragen en problemen
 • uitleg geven over wetten, rechten en plichten
 • helpen bij administratie


Contactpersoon: Habiba Kerouach

toeleiders@brugge.be

050 32 42 40Gezonde Buurt


Gezonde buurt wil samen met burgers, vrijwilligers, verenigingen en organisaties initiatieven nemen die leiden tot meer gezondheid in de samenleving.Contactpersoon: Fabienne Vandersteene

fabienne.vandersteene@telenet.be